Patron kallar till JulSpel 2018

Bröder och presumtiva ingentings!

Patron har under hela hösten sett fram emot den stund som snart komma skall. Vissa tror kanske att jag menar Jesu återkomst, och visst bröder, er tanke är inte långt ifrån sanningen. Vad jag pratar om är såklart JulSpelet. Stunden på året då di gamle möter di nye, stunden då rikare bröder möter fattigare, stunden då alla under gemytliga former utbyter orala spydigheter och varma (?) ord om varandra.

Enklast att förklara kvällen görs med den klassiska dikten Tomten i originalutförande;

——————

Midvinternattens köld är hård,
br.Lennerth på små barn han limma.
Men Alla redan sova i br.Leijonhufvuds gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast br.Palm är vaken.

Står där så kåt vid kammardörr,
grå mot den vita diva,
tittar, som många vintrar förr,
vad som nu ska spelas för skiva,
tittar mot br.Samlare, där gransnaps och får
drar kring Ypsornas lår,
grubblar, fast ej det får låta,
detta är en underlig gåta.

För sin hand genom Ypsans skägg och hår,
skakar huvud och hätta —
»nej, den gåtan är alltför svår,
nej, jag gissar ej detta» —
slår, som han plägar, inom kort
sina snuskiga tankar bort,
går att ordna och pyssla,
går att sköta sin syssla.

Går till spel och kammarkväll,
känner på alla låsen —
br.Johansson drömma vid månens ljus
sommardrömmar i båsen;
glömsk av sele och pilsk och tömd
Br.Barkborre i stallet har ock en dröm:
Julbordet han lutar över
fylls av doftande genever

Midvinternattens köld är hård,
br.Lennerth på små barn han limma.
Men Alla redan sova i br.Leijonhufvuds gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast br.Palm är vaken.

——————

För begåvningsreserven:

Under eftermiddagen och kvällen kommer Barkborren och Pinnpojken bjuda på ett julbord som de fattiga på Uplands aldrig kommer i närheten av. Samlaren kommer bjuda på en försmak av den Gransnaps som kommer serveras å SkvaderDam och Drefvkarlen kommer att summera årets ekonomiska berättelse. Detta är en kväll ingen sann broder eller presumtiv vill missa. Kanske är det också så att ev. presumtiva ingentings kommer att prövas i ett inval. Detta är dock upp till bröderna att bestämma.

Anmälan till JulSpel 2018 sker genom inbetalning av 300 kr för studerande och 350 kr för arbetande till Skvaderns swisch: 123 055 45 01 eller Skvaderns BG 651-3782. Märk betalning med Edert namn. Betalning skall vara Drefvkarlen tillhanda senast den 19 november.

Tid: 24e November, kl 14dk
Plats: Gula salongen
Klädsel: Skvaderschtek (mörk kostym)