Om Skvadern

BakgrundSkvadertavla
Om händelserna kring Skvaderns uppkomst tvistar de lärde. Det kan sedermera anses fastställt att det var flottningsinspektorn Håkan Dahlmark som först kom i kontakt med Skvadern. Han växte upp på Lövudden, intill nuvarande Midlanda. Dahlmark påstod sig ha skjutit ett djur som var en korsning mellan en harhona och tjädertupp. Dessvärre hade han inget corpus deleciti att bevisa den märkliga historien. Detta ordnade konstnären Halvar Frisendahl genom att skänka jägaren Dahlmark en målning av den beskrivna Skvadern till hans födelsedag. Jubilaren präntade:

”Sköts på Lunde skog, Timrå s:n, Västernorrlands län år 1874 av Håkan Dahlmark”

Senare ålades det konservator Rudolf Granberg att iordningställa en riktig Skvader. 1918 var fabeldjuret verklighet. Det är denna Skvader man idag kan skåda på Norra Bergets museum i Sundsvall där den står med det latinska namnet ”Lepor tetrao pseudohybridus rarrisimus”. På senare tid har emellertid ytterligare en Skvader anträffats. Den anses vara en uråldrig släkting till Dahlmarks Skvader och bevisar att det djuret Dahlmark såg verkligen finns. Föreningen Skvadern köpte år 2004 in detta djur som numera kan skådas på Skvaderns föreningsutrymme på Norrlands Nation.

Mer information om fabeldjuret finns hos Medelpads fornminnesförening.

Föreningen
Det är 40-tal och vi befinner oss i Uppsala på Norrlands Nation. Under en längre tid hade det funnits en önskan om att Norrlands Nations medelpadingar skulle kunna träffas och umgås i en egen förening. Som ett resultat av denna önskan grundades föreningen Skvadern år 1950. Syftet var att ”…under formen av ett slutet sällskap befordra ett gott kamratskap och främja intresset för hembygden”. Sedan dess hade det kunnat hända mycket, men föreningens syfte står starkt kvar. Skvadern är en förening öppen för alla studenter vid Norrlands Nation med anknytning till Medelpad, vare sig det är i form av härstamning eller om det är så att man kan färgerna i Medelpads flagga. Den Skvadrianska gemenskapen praktiserar inga geografiska inskränkningar.

Spel
Den huvudsakliga verksamheten består i SkvaderSpel, möten som hålles tre gånger per termin där upplysta bröder orerar kring allehanda viktiga ting. Efter många timmars förhandlingar, som leds med fast hand av Patron, sätter sig bröderna till bords och intar en magnifik måltid, dricker Sundsvallstaffel och sjunger. När den lukulliska ljudvallen är sprängd drar brödraskaran vidare för att kurtisera nationens damföreningar, vilket naturligtvis sker med exempellös framgång!

SkvaderDam
Under vårterminen varje år anordnar vi Norrlands Nations motsvarighet till Nobelfesten, vår egen gasque SkvaderDam. Middagen är ett kapitel för sig. Alltid härrör den från havets läckerheter och de rätter som bjuds är långt mer kulinariska än hälleflundra eller gravad lax och potatis. Middagen är ett skådespel i fem akter med whisky, en god cigarr och en smakfull kaffeunderhållning som avslutning.

Övrigt
Förutom detta bedriver vi även intima middagar med nationens damföreningar, anordnar vitt omtalade pubrundor, kastar 50-öringar på plebejerna från nationens balkong och hittar på andra aktiviteter passande för en skara välbemedlade lebemän från Sveriges industriella hjärta.

Om du är studerande vid Norrlands nation i Uppsala och ovanstående aktiviteter känns lockande är du välkommen att ta kontakt med oss. Skicka e-post till Patron eller Prickaren så får du veta när du inställer dig för nästa minnesvärda aktivitet.