Patronsmeddelanden

Uppsala, den 7 augusti 2011

Bröder!

Snart är de långa timmarna av väntan över! Dagarna i augisti går planenligt snabbt, vilket betyder att vi inom kort kommer få möjligheten att inta nationen igen och bland mycket annat kurtisera med dess damer. Höstens kalendarium börjar redan nu fyllas till bredden, med något av en peak den 29 oktober då de fagra Ypsorna bjuder oss på Älggasque. Till detta kommer naturligtvis även otaliga Spel, föreningskvällar och en sakteliga inledning på förberedelserna inför 2012 års stora händelse – SkvaderDam!

Närmast i tid ligger dock reccemottagningarna som i år äger rum 30-31/8 samt 1/9. Detta är naturligtvis ett tillfälle för Skvadern att visa upp oss i all vår prakt för de presumtiva ingentings som är nyfikna på vad nationslivet kan erbjuda dem! På grund av ett visst naturligt bortfall av Skvadrar som äger rum varje år är det mycket viktigt att vi finns med på reccemottagningarna för att visa alla nya studenter vilka unika möjligheter Skvadern kan erbjuda!

Förutom reccemottagningarna vätnar även ett antal aktiviteter för såväl gammal som ung som presumtiv Skvader. Bland annat kommer omsusade och mytomspunna Then Årliga Pubhrundan gå av stapeln i mitten på september, vilket både kommer föregås och efterföljas av diverse andra aktiviteter såsom SkvaderTennis, Spel och Ypsa-brännboll.

Trots mörkare årstider ser hösten alltså ovanligt ljus ut!

Broderligen,
Patron af Guds nåde
Alex Råberg