Skvadern fyller 65!

Bäste Bröder, presumtiva ingentings, vänner!

 

Knappt har hyllningarna från vårens succéartade SkvaderDam av­tagit i intensitet förrän det är dags igen. En stor dag närmar sig. Samlaren har återigen skördat druvorna vid Patrons vingårdar på Norra Berget, Barkborren har komponerat den mest storslagna menyn i mannaminne, Stämplaren har författat ett epos, Prickaren har avskedats och Drevfkarlen har tömt andra föreningars spargrisar för att finansiera Patrons storslagna planer.

 

Ni som bevistade det fantastiska 60-årsjubiléet 2010 och har koll på er aritmetik har redan listat ut att Skvadern detta år fyller 65 år. Det är med stor glädje jag meddelar att trots nalkande pensionsålder är föreningen vid god vigör och i allra högsta grad levande. Självklart ska denna sextiofemårsdag firas ståndsmässigt.

Den 21 November är dagen av glädje, dagen av firande, dagen av 65 år av obesfvärad elegance som firas under följande schema:

11:00 Lördagsfika
12:30 Gruppfotografering på stentrappan
13:00 JubileumsSpel hålls i inre läs under Patrons ledning
19:00 Jubileumsbankett i Gamla salen
23:00 Släpp med bar och dansgolv. Möjlighet ges att bekantas med övriga föreningsaktiva.

Vid eventuella frågor ta kontakt med Patron på patron@skvadern.net

 

Med Skvadrianska hälsningar

Patron af Guds nåde
Gustaf Flodström

Patron kallar till UbåtssSpel

Bäste bröder och lite sämre presumtiva!

 

Likt höstens råa vindar isar genom kropp och själv har bröderna återigen bäddat ner sig i den sedvanligt djupa dekadensen. Alldeles för många öl av sämre kvalité har inmundigats under Br. Bas ständiga klagorop, medan diverse andra bröder, som finsmakaren Br. Stämplaren, har höjt den mytomspunna Ginger Beer till skyarna.

Många är de gånger bröderna hittills har setts samlats kring det lokala vattenhålet, även kallat Orvars Krog, för en klassisk Robbo och fulöl på tapp. Vissa anser att det intensiva besökandet från en viss Br. Nitaren har påbörjat en diskussion bland nationens medlemmar, kring huruvida en adressändring har lämnats in där Nitarens nya adress nu för tiden är ”c/o Orvars”.

Patron har hittills denna termin sett med stort förtret på sina föreningsmedlemmar, och främst brädgård, och börjat leka med tanken på om det inte var bättre förr? Hur som haver brukar svaret allt som oftast bli att ja, det kanske var bättre förr, men det är ”fan inte sämre nu”.

 

Med denna inledande lägesrapport på brödernas hälsomässiga status vill Patron nu kalla till terminens andra Spel, nämligen U-BåtsSpelet den 7e november 2014, 18.30 i Strömholms sal å Norrlands Nation.

Patron är säker på att debatterna kommer att nå nya höjder, och kanske kommer bröderna att kunna gå till botten med den stora U-båtsuppståndelsen i Östersjön? Är det Ryssarna som planerar en invasion? Eller är det kanske bara Birkarlarna som återigen har förvillat sig?

Till allas stora förnöjelse kommer vi även att få en grundlig och sylvass analys från Br. Drefvkarls sida angående budgeten vår nya regering har kommit med. Hur kommer den att kunna gynna Skvadern i det korta och långa loppet? Vad betyder den för brödernas allt mer tomma fickor? Kommer det finnas ekonomiskt utrymme för inköp av öl under Spelen, eller får deltagarna hålla sig till vattnet?

 

Sist av allt kanske vi kan våga hoppas att Br. Stämplaren har lärt sig att stava till detta Spel?!

 

För begåvningsreserven:

 

Vad? U-BåtsSpel

När? 7e november

Tid? 18dk

Var? Strömholms sal

Klädsel? Mörk kavaj

Pris? 200 Skvaderriksdaler

 

Anmälan sker till Patron via patron(a)skvadern.net
Senaste anmälningsdagen är söndagen den 2a november.

 

All makt åt Camus, vår befriare.

Välkommen till ett nytt verksamhetsår!

Bröder och presumtiva!

Varmt välkomna till ett nytt år med den bästa och schtekigaste av alla hembygdsföreningar, Hembygdsföreningen Skvadern i Uppsala. Som vanligt är det mycket som händer i början av terminen och till Er stora glädje är kalendariet uppdaterat med allehanda förnöjsamma aktiviteter och sociala sammankomster. Middagar med damerna, Spel med herrarna, pubrunda och mycket annat finns att vänta för den presumtiv som anser sig ha vad Skvadern kräver. Tveka inte att ta kontakt med prickaren@skvadern.net eller patron@skvadern.net om du önskar veta mer eller vill hänga på det som händer.

Nedan följer kallelsen till årets första Spel:

Ärade Bröder och presumtiva Ingentings!

 

En ny termin och ett nytt Skvaderår har tagit sin början. Således är det dags för bröderna att återigen samlas kring sin Patron för att få skåda hans glans och perfektion. Ett nytt Skvaderår innebär även en omorganiserad brädgård och dess medlemmar är givfetvis mer än smickrade av att få en chans av Patron att få visa upp sina kunskaper. Måhända har vi en ekonomiskt kunnig Drefvkarl i år? Eller kanske en Stämplare som faktiskt kan stava? Det Patron dock tror att alla bröder så ivrigt undrar över är om årets Samlare skall kunna tillgodose Patrons och brödernas oändliga törst på dryck i alla dess former?

Således vill Patron bjuda in till idel nya debatter och diverse epitet-diskussioner. Måhända kan vi i år faktiskt enas om huruvida Br. Emléns grekiska sandaler faktiskt ÄR moderna eller inte? Eller kanske även utse en kommitté vars uppgift är att förse bröderna med humana tandförsäkringar?

I korthet:

Vad? Kallelse till årets första SkvaderSpel

När? 12 september, 18dk

Var? Strömholms sal å Norrlands Nation

Pris? 200 kr för invalda bröder, 150 kr för presumtiva.

Klädsel? Mörk kostym.

Sista anmälningsdag? 7 september 12.00.

 

Nästa aktivitet är Then Åhrliga Pubrundan som går av stapeln torsdagen den 18 september, samling 17.00 utanför Orvars krog på Norrlands nation. Detta är ett utmärkt tillfälle för dig som är ny att lära känna bröderna och Skvadern samt tävla om den åtråvärda Mentorströjan. Anmäl dig till prickaren för att få Nyhetsbrefven!

Varmt välkomna!

Patron är död! Länge leve Patron!

Under helgen den 4-6 juli hölls så Skvaderns SommarSpel 2014. Återigen har en Patron gått ur tiden i samband med detta SommarSpel för att lämna över Patronsskapet till en ny förmåga. SommarSpelet hölls detta år i den Upländska centralorten Uppsala vilken Patron håller som nummer två af städer i världen där Sundsvall gifvetvis är ohotad etta. Emellanåt måste emellertid Patron se öfver sina ägor äfven i Upland.

 

Med ett tillhåll hos Broder Drefvkarl samlades Bröder från alla tänkbara feriearbeten runt om i landet. Då Patron som alltid till SommarSpel beställer fint väder kunde bröderna tillsammans stå för en ordentlig grillfest som sedan skulle visa sig bli så pass beryktad att ortens damer gjorde bröderna sällskap.

 

Med en utflykt med frisbeegolf under eftermiddagen avslutades lördagen äntligen med att Patron öppnade Skvaderns SommarSpel 2014 på Norrlands nation. Ytterligare bröder hade till denna tidpunkt hittat till SommarSpelet.

Halvvägs in i Spelet fick så Patron en öppenbarelse. Tiden var nu inne. Patron kände sig färdig med detta och likt en fågelfenix fattar Patron eld för att låta Patron återfödas ur sin aska i en ny skepnad. Bröderna fick så sin Patron Rickard Hagman presenterad för sig och de få sekunder av anarki för över.

 

Med dessa ord vill undertecknad, Rådmannen Johan Nordin, tacka för ett fantastiskt Skvaderår som nu är till ända för min del men Skvadern lever vidare under Patrons vingar mot nya framgångar. Jag vill tacka alla som hjälpt och stöttat mig under mitt år och ett särskilt tack vill jag rikta till min brädgård för ett fantastiskt arbete.