Patron kallar till JulSpel 2016

Bröder och presumtiva ingentings!

Patron har under hela hösten sett fram emot den stund som snart komma skall. Vissa tror kanske att jag menar Jesu återkomst, och visst bröder, er tanke är inte långt ifrån sanningen. Vad jag pratar om är såklart JulSpelet. Stunden på året då di gamle möter di nye, stunden då rikare bröder möter fattigare, stunden då alla under gemytliga former utbyter orala spydigheter och varma (?) ord om varandra.

Under eftermiddagen och kvällen kommer Barkborren och Pinnpojken bjuda på ett julbord som de fattiga på Uplands aldrig kommer i närheten av. Samlaren kommer bjuda på en försmak av den Gransnaps som kommer serveras å SkvaderDam den 25 mars 2017 och Drefvkarlen kommer att summera årets ekonomiska berättelse. Detta är en kväll ingen sann broder eller presumtiv vill missa. Kanske är det också så att ev. presumtiva ingentings kommer att prövas i ett inval. Detta är dock upp till bröderna att bestämma.

Som vanligt serveras vickning under kvällen och avslutning framåt småtimmarna sker å kammaren.

Anmälan till JulSpel 2016 sker genom inbetalning av 300 kr för studerande och 350 kr för arbetande till Skvaderns BG 651-3782 eller Skvaderns swisch: 123 055 45 01. Märk betalning med Edert namn. Betalning skall vara Drefvkarlen tillhanda senast den 21 november.

Dagen kommer snart, broderskapet triumferar, Patron till oss hälsa välkommen hit, välkommen hem. Adeste Fideles!

Summering för Begåvningsreserven:

Tid: 26 november kl. 14dk

Plats: Inre läs, Norrlands nation

Kostnad: 300 kr för studerande och 350 kr för arbetande, som betalas till BG 651-3782 eller skvaderns swisch: 123 055 45 01 märkt med för och efternamn.

Klädsel : Mörk kostym

O.S.A genom inbetalning senast 21 november 2016.3

Patron Kallar till HelgonSpel

Patron, Kvalitets-Bröder, övfriga.

Skvaderns rusiga segertåg genom det av endast höstlövens gula färg upplysta höstmörkret fortsätter in i det bleka november. Aktiviteter och andra Damföreningar har avverkats i rasande fart och de Invalda Bröderna har som alltid presterat intill gränsen för vad som kan ses som både mänskligt och medmänskligt. Närvaron på Terminens första Spel var till följd av det synnerligen välformulerade kallelseförfarandet särdeles vältalig i dubbel bemärkels och i vanlig ordning med vissa undantag. Prickaren det vill säga undertecknad har således till denna innestående kallelse en tudelad uppgift, först och främst att poängtera vikten av kvalité framför kvantitet. Kortfattat alltså en lektion i basal mängdlära. Kvalitetsaspekten här avser utan att bli för explicit främst det som återfinns i kallelsens andra stycke. Men även Kvaliten kontra kvantiteten på de bröder som ämnar att bevista detta HelgonSpel. Ett spörsmål undertecknad naturligtvis inte har någon egen åsikt i, utan istället får se fram emot en i sedvanlig ordning mycket långdragen, dock icke desto mindre underhållande överläggning. Enligt gällande teoribildning med avseende på kallelseförfaranden hålls kallelsen kort och koncis och nedan följer detaljerna för HelgonSpelet för de läskunniga. Övriga ombeds att direkt kontakta någon eller några av alla de Skolfröknar för en grundkurs i Svenska som numera återfinns i Skvaderns gemenskap.

Var: Strömholms sal

När: Lördag den 5 november kl. 17:30

Varför: Patrons ord är lag

Klädkod: Mörk kostym

Pris: 200 SEK

Patron kallar till ValSpel

Bröder! Hösten är kommen och det är hög tid att inleda denna fullkomliga kavalkad av Patron stringent utformade skvaderaktiviteter. Bland godbitarna att se fram emot återfinns allt från studiebesök på damernas kammare till jakt på starkt utrotningshotade djurarter. Med allt detta i åtanke hålls dock den första av sammankomsterna traditionsenligt i form av ett Spel.

Prickaren har till alla buds stående medel försökt att meddela bröder, både nästgårds och granngårds, Prickaren har konsulterat landets samtliga tolkförmedlingar med Bröderna Skåne i åtanke och denna enkla skrivelse har naturligtvis också översatts till Ronneby-iska (se bilaga). Vidare har Prickaren självfallet ombesörjt vita Mercedes bilar i dussintalet för avfärd från rikets alla hörn med de äldre bröderna i åtanke. Inget datum för inkommen anmälan sätts med hänvisning till att närvaro inte är öppet för diskussion. För vidare frågor ber jag bröderna att vända sig till Br. Mikael Eriksson, känd för sin punktlighet i både svar och åtkomlighet.

Var: Troligen Strömholms sal å Norrlands nation men mest sannolikt Uppsala Slott

När: Fredagen den 23 september kl. 18.30

Hur: Genom denna eminent formulerade kallelse

Varför: Patrons ord är lag

På vilket sätt: Mörk kostym

Prisidé: 150 kronor för presumtiva, 200 kronor för bröder och 400 Skvaderdollar för Prickaren

Anmäl er till prickaren@skvadern.net omgående, dock senast måndag den 19 september.

Then åhrliga Pubrundan

Ärade Skvadrar och presumtiva!
I enlighet med det klassiska ordspråket ”Efter regn kommer solsken och efter brännboll kommer brännvin” är
det på torsdag återigen dags för Then Årliga Pubrundan. Med stil och obesfvärad elegance inträder vi Orvars krog
för att sedan gå till de övriga nationerna och ta dem med häpnad.
Detta kommer vara en pubrunda som ingen tidigare har skådat och den som alla glömde, dock
är drickandet inte huvudsaken, då själva umgänget också är av största vikt.
Vi samlas vi utanför Orvars krog senast kl 17:30 onsdag den 14 september.
Kontanter är att rekomendera (glöm inte att ta ut pengar!) och klädseln är Skvadriansk vardagsklädsel.