Kallelse till SommarSpel

Bäste bröder!

Ett fantastiskt år börjar lida mot sitt slut och snart är det sommarlov för de allra flesta. Under sommaren kommer många av oss att njuta av ledighet, sol, bad och många andra trefvliga aktiviteter. Sommaren är också ett tillfälle att besöka hembygden Medelpad, något som ni nu får möjlighet till genom SommarSpelet.

SommarSpelet kommer att avhållas helgen 12-14 juli i Sundsvall. Vi kommer att bo på Vandrarhemmet Gaffelbyn på Norra Berget, där det bland annat finns en Skvader av större mått att beskåda. Således kommer vi att känna oss väl hemmastadda. Om vi är tillräckligt många som åker från Uppsala kommer transport ske med automobil upp till Sundsvall runt fredag lunch och därefter tillbakaresa under söndagen. För att vi skall kunna ordna både boende och transport behöver vi veta hur många bröder och presumtiva som ämnar närvara på detta grandiosa SommarSpel. O.S.A därför senast den 30 juni.

Under vår vistelse i Sundsvall kommer vi att besöka platsen där den första Skvadern sköts, bedriva femkamp och Sillunch i Stämplarens stuga samt begå SommarSpel i värdig lokal.

I korthet:

Vad: SommarSpel 2013

Var: Hembygden (Sundsvall)

När: 12-14 juli

Kostnad: 500 kr (då ingår logi 2 nätter och transport till/från Uppsala samt Sillunch)

Anmälan sker senast 30 juni till Patron (patron@skvadern.net)

Patron af Guds Nåde

Eric Lennerth

SkvaderDam, KvalSpel och Kvalborg

Bröder och presumtiva!

Vilken fantastisk vår det har varit! SkvaderDam blev som förväntat en succé men succén var bättre än förväntat! Jag vill framföra ett stort TACK till både bröder, presumtiva och arbetare för Er fantastiska insats inför och under SkvaderDam. Tillsammans visade vi än en gång att Skvadern är bäst på att anordna en riktigt bra fest! Ej heller sexan gick av för hackor och väl utvalda bilder kan beskådas i Galleriet, tillsammans med bilder från SkvaderDam 2013.

Snart är det dags för KvalSpel, vilket kommer att avhållas den 19 april kl. 18dk i sexan. Se mer information från Patron själv denna gång. Eventuellt inte kommer presumtiva ingentings att upptas i föreningen men detta är ingen självklarhet, tvärtom. Anmälan sker till Drefvkarlen.

Det är ej heller långt kvar till årets drabbning med Angermannalaget, och först ut är fotbollsmatchen som kommer att äga rum den 23 april. Nitare Jonas Fischer kommer att sammankalla bröderna till en eller flera fotbollsträningar, något jag hoppas inte kommer vara av skada inför själva matchdagen. Det är då skador skall drabba spelare och det är inte Skvaderns spelare jag talar om.

För övrig information hänvisar jag till prickarens elektroniska meddelanden samt kalendariet här på sidan.

Patron af Guds Nåde

Eric Lennerth

Vårterminen är synonymt med SkvaderDam!

Bröder och presumtiva!

År 2013 är äntligen här och med det många spännande saker för den elegantaste föreningarna av dem alla, Skvadern. Med sin formidabla röst och sitt glada lynne underhöll Patron en stor skara gäster om nyårsaftonen. Bland de gladaste syntes Julian Assange, som äntligen har fått permanent uppehållstillstånd på Skvaderns kammare. Han även Patron för ett välformulerat brefv och Patron var inte sen att framhålla sin eminenta författarådra.

Framför oss ligger arbetet med SkvaderDam 2013. Om ni inte redan har bokat in den 16 mars så vill jag att ni gör detta så fort ni läser denna rad. Denna kväll kommer att bli en oförglömlig afton men inför den krävs mycket arbete. SkvaderDam blir vad vi alla gör det till. Jag ber därför alla bröder och presumtiva att reservera tid i sina kalendrar för arbetet med SkvaderDam. Som belöning för detta arbete kommer ni dels erhålla en fantastisk sexa men också en superb resa till det fagra ÖstEuropa.

Datum som speciellt bör reserveras är följande:

21 januari kl. 19.00 – Det första informationsmötet inför SkvaderDamarbetet 2013. Meddela om ni EJ kan närvara

25 januari – Spel samt avtackning av ÖverYpsan och välkomnande av nya ÖverYpsan

26 januari – 10 st skvadrar behövs för att arbeta på Birkarlarnas Rennethgasque. Vi får lika många tillbaka i utbyte från dem på SkvaderDam

2 mars  – 4-6 skvadrar behövs för att arbeta på A-lagets gasque Guschelov. Vi får lika många tillbaka i utbyte från dem på SkvaderDam.

11-17 mars – SkvaderDamveckan då vi kommer att arbeta med full intensitet mot lördagskvällen. Boka upp varje kväll under denna vecka. Det kommer som sagt att vara mödan värt.

5 april – SkvaderDamsexa för bröder, presumtiva och arbetare.

2-5 maj – Resedatum för den Åhrliga Kulturresan

Utöver detta händer det mycket mer med våra systerföreningar och broderföreningar. För full information och kalendarium så uppmanar jag er alla att besöka www.skvaderdam.net där även bilder från höstens evenemang finns upplagda.

Kallelser kommer att skickas ut inför varje arrangemang av den oduglige Prickaren, så håll koll i era mailkorgar.

Jag hoppas att ni har haft en fantastisk inledning på det nya året och om vi inte ses förr så ses vi den 21 januari kl. 19.00 i Wahlgrenska rummet på Norrlands nation. Både gamla och nya bröders närvaro uppskattas, presumtivas likaså.

Patron av Guds Nåde

Eric Lennerth

Tack för en fantastisk höst

Bröder och presumtiva!

Terminen börjar sakta lida mot sitt slut och så även Skvaderns aktiviteter. Till våren börjar arbetet med SkvaderDam, något jag hoppas att ni alla kommer att vara delaktiga i. Det kommer att bli en fantastisk vårtermin, med Spel och Utlandsresa. Jag vill tacka för en fantastisk hösttermin och rekommendera er alla att gå in på www.skvadern.net och kolla igenom kalendariet inför vårterminen. Boka in dessa datum redan nu!

I övrigt så vill Patron också bjuda in till den traditionella jullunchen i Sundsvall. Vi möts vid Vängåvan den 21 januari kl. 11.50 för att därefter bege oss till ett bättre lunchställe. Både bröder och presumtiva är varmt välkomna!

God Jul och Gott nytt år önskar Patron!