Patron kallar till JulSpel 2016

Bröder och presumtiva ingentings!

Patron har under hela hösten sett fram emot den stund som snart komma skall. Vissa tror kanske att jag menar Jesu återkomst, och visst bröder, er tanke är inte långt ifrån sanningen. Vad jag pratar om är såklart JulSpelet. Stunden på året då di gamle möter di nye, stunden då rikare bröder möter fattigare, stunden då alla under gemytliga former utbyter orala spydigheter och varma (?) ord om varandra.

Under eftermiddagen och kvällen kommer Barkborren och Pinnpojken bjuda på ett julbord som de fattiga på Uplands aldrig kommer i närheten av. Samlaren kommer bjuda på en försmak av den Gransnaps som kommer serveras å SkvaderDam den 25 mars 2017 och Drefvkarlen kommer att summera årets ekonomiska berättelse. Detta är en kväll ingen sann broder eller presumtiv vill missa. Kanske är det också så att ev. presumtiva ingentings kommer att prövas i ett inval. Detta är dock upp till bröderna att bestämma.

Som vanligt serveras vickning under kvällen och avslutning framåt småtimmarna sker å kammaren.

Anmälan till JulSpel 2016 sker genom inbetalning av 300 kr för studerande och 350 kr för arbetande till Skvaderns BG 651-3782 eller Skvaderns swisch: 123 055 45 01. Märk betalning med Edert namn. Betalning skall vara Drefvkarlen tillhanda senast den 21 november.

Dagen kommer snart, broderskapet triumferar, Patron till oss hälsa välkommen hit, välkommen hem. Adeste Fideles!

Summering för Begåvningsreserven:

Tid: 26 november kl. 14dk

Plats: Inre läs, Norrlands nation

Kostnad: 300 kr för studerande och 350 kr för arbetande, som betalas till BG 651-3782 eller skvaderns swisch: 123 055 45 01 märkt med för och efternamn.

Klädsel : Mörk kostym

O.S.A genom inbetalning senast 21 november 2016.3