Patron Kallar till HelgonSpel

Patron, Kvalitets-Bröder, övfriga.

Skvaderns rusiga segertåg genom det av endast höstlövens gula färg upplysta höstmörkret fortsätter in i det bleka november. Aktiviteter och andra Damföreningar har avverkats i rasande fart och de Invalda Bröderna har som alltid presterat intill gränsen för vad som kan ses som både mänskligt och medmänskligt. Närvaron på Terminens första Spel var till följd av det synnerligen välformulerade kallelseförfarandet särdeles vältalig i dubbel bemärkels och i vanlig ordning med vissa undantag. Prickaren det vill säga undertecknad har således till denna innestående kallelse en tudelad uppgift, först och främst att poängtera vikten av kvalité framför kvantitet. Kortfattat alltså en lektion i basal mängdlära. Kvalitetsaspekten här avser utan att bli för explicit främst det som återfinns i kallelsens andra stycke. Men även Kvaliten kontra kvantiteten på de bröder som ämnar att bevista detta HelgonSpel. Ett spörsmål undertecknad naturligtvis inte har någon egen åsikt i, utan istället får se fram emot en i sedvanlig ordning mycket långdragen, dock icke desto mindre underhållande överläggning. Enligt gällande teoribildning med avseende på kallelseförfaranden hålls kallelsen kort och koncis och nedan följer detaljerna för HelgonSpelet för de läskunniga. Övriga ombeds att direkt kontakta någon eller några av alla de Skolfröknar för en grundkurs i Svenska som numera återfinns i Skvaderns gemenskap.

Var: Strömholms sal

När: Lördag den 5 november kl. 17:30

Varför: Patrons ord är lag

Klädkod: Mörk kostym

Pris: 200 SEK