Then åhrliga Pubrundan

Ärade Skvadrar och presumtiva!
I enlighet med det klassiska ordspråket ”Efter regn kommer solsken och efter brännboll kommer brännvin” är
det på torsdag återigen dags för Then Årliga Pubrundan. Med stil och obesfvärad elegance inträder vi Orvars krog
för att sedan gå till de övriga nationerna och ta dem med häpnad.
Detta kommer vara en pubrunda som ingen tidigare har skådat och den som alla glömde, dock
är drickandet inte huvudsaken, då själva umgänget också är av största vikt.
Vi samlas vi utanför Orvars krog senast kl 17:30 onsdag den 14 september.
Kontanter är att rekomendera (glöm inte att ta ut pengar!) och klädseln är Skvadriansk vardagsklädsel.