Patron kallar till ValSpel

Bröder! Hösten är kommen och det är hög tid att inleda denna fullkomliga kavalkad av Patron stringent utformade skvaderaktiviteter. Bland godbitarna att se fram emot återfinns allt från studiebesök på damernas kammare till jakt på starkt utrotningshotade djurarter. Med allt detta i åtanke hålls dock den första av sammankomsterna traditionsenligt i form av ett Spel.

Prickaren har till alla buds stående medel försökt att meddela bröder, både nästgårds och granngårds, Prickaren har konsulterat landets samtliga tolkförmedlingar med Bröderna Skåne i åtanke och denna enkla skrivelse har naturligtvis också översatts till Ronneby-iska (se bilaga). Vidare har Prickaren självfallet ombesörjt vita Mercedes bilar i dussintalet för avfärd från rikets alla hörn med de äldre bröderna i åtanke. Inget datum för inkommen anmälan sätts med hänvisning till att närvaro inte är öppet för diskussion. För vidare frågor ber jag bröderna att vända sig till Br. Mikael Eriksson, känd för sin punktlighet i både svar och åtkomlighet.

Var: Troligen Strömholms sal å Norrlands nation men mest sannolikt Uppsala Slott

När: Fredagen den 23 september kl. 18.30

Hur: Genom denna eminent formulerade kallelse

Varför: Patrons ord är lag

På vilket sätt: Mörk kostym

Prisidé: 150 kronor för presumtiva, 200 kronor för bröder och 400 Skvaderdollar för Prickaren

Anmäl er till prickaren@skvadern.net omgående, dock senast måndag den 19 september.