Skvadern fyller 65!

Bäste Bröder, presumtiva ingentings, vänner!

 

Knappt har hyllningarna från vårens succéartade SkvaderDam av­tagit i intensitet förrän det är dags igen. En stor dag närmar sig. Samlaren har återigen skördat druvorna vid Patrons vingårdar på Norra Berget, Barkborren har komponerat den mest storslagna menyn i mannaminne, Stämplaren har författat ett epos, Prickaren har avskedats och Drevfkarlen har tömt andra föreningars spargrisar för att finansiera Patrons storslagna planer.

 

Ni som bevistade det fantastiska 60-årsjubiléet 2010 och har koll på er aritmetik har redan listat ut att Skvadern detta år fyller 65 år. Det är med stor glädje jag meddelar att trots nalkande pensionsålder är föreningen vid god vigör och i allra högsta grad levande. Självklart ska denna sextiofemårsdag firas ståndsmässigt.

Den 21 November är dagen av glädje, dagen av firande, dagen av 65 år av obesfvärad elegance som firas under följande schema:

11:00 Lördagsfika
12:30 Gruppfotografering på stentrappan
13:00 JubileumsSpel hålls i inre läs under Patrons ledning
19:00 Jubileumsbankett i Gamla salen
23:00 Släpp med bar och dansgolv. Möjlighet ges att bekantas med övriga föreningsaktiva.

Vid eventuella frågor ta kontakt med Patron på patron@skvadern.net

 

Med Skvadrianska hälsningar

Patron af Guds nåde
Gustaf Flodström