Patron kallar till UbåtssSpel

Bäste bröder och lite sämre presumtiva!

 

Likt höstens råa vindar isar genom kropp och själv har bröderna återigen bäddat ner sig i den sedvanligt djupa dekadensen. Alldeles för många öl av sämre kvalité har inmundigats under Br. Bas ständiga klagorop, medan diverse andra bröder, som finsmakaren Br. Stämplaren, har höjt den mytomspunna Ginger Beer till skyarna.

Många är de gånger bröderna hittills har setts samlats kring det lokala vattenhålet, även kallat Orvars Krog, för en klassisk Robbo och fulöl på tapp. Vissa anser att det intensiva besökandet från en viss Br. Nitaren har påbörjat en diskussion bland nationens medlemmar, kring huruvida en adressändring har lämnats in där Nitarens nya adress nu för tiden är ”c/o Orvars”.

Patron har hittills denna termin sett med stort förtret på sina föreningsmedlemmar, och främst brädgård, och börjat leka med tanken på om det inte var bättre förr? Hur som haver brukar svaret allt som oftast bli att ja, det kanske var bättre förr, men det är ”fan inte sämre nu”.

 

Med denna inledande lägesrapport på brödernas hälsomässiga status vill Patron nu kalla till terminens andra Spel, nämligen U-BåtsSpelet den 7e november 2014, 18.30 i Strömholms sal å Norrlands Nation.

Patron är säker på att debatterna kommer att nå nya höjder, och kanske kommer bröderna att kunna gå till botten med den stora U-båtsuppståndelsen i Östersjön? Är det Ryssarna som planerar en invasion? Eller är det kanske bara Birkarlarna som återigen har förvillat sig?

Till allas stora förnöjelse kommer vi även att få en grundlig och sylvass analys från Br. Drefvkarls sida angående budgeten vår nya regering har kommit med. Hur kommer den att kunna gynna Skvadern i det korta och långa loppet? Vad betyder den för brödernas allt mer tomma fickor? Kommer det finnas ekonomiskt utrymme för inköp av öl under Spelen, eller får deltagarna hålla sig till vattnet?

 

Sist av allt kanske vi kan våga hoppas att Br. Stämplaren har lärt sig att stava till detta Spel?!

 

För begåvningsreserven:

 

Vad? U-BåtsSpel

När? 7e november

Tid? 18dk

Var? Strömholms sal

Klädsel? Mörk kavaj

Pris? 200 Skvaderriksdaler

 

Anmälan sker till Patron via patron(a)skvadern.net
Senaste anmälningsdagen är söndagen den 2a november.

 

All makt åt Camus, vår befriare.