Välkommen till ett nytt verksamhetsår!

Bröder och presumtiva!

Varmt välkomna till ett nytt år med den bästa och schtekigaste av alla hembygdsföreningar, Hembygdsföreningen Skvadern i Uppsala. Som vanligt är det mycket som händer i början av terminen och till Er stora glädje är kalendariet uppdaterat med allehanda förnöjsamma aktiviteter och sociala sammankomster. Middagar med damerna, Spel med herrarna, pubrunda och mycket annat finns att vänta för den presumtiv som anser sig ha vad Skvadern kräver. Tveka inte att ta kontakt med prickaren@skvadern.net eller patron@skvadern.net om du önskar veta mer eller vill hänga på det som händer.

Nedan följer kallelsen till årets första Spel:

Ärade Bröder och presumtiva Ingentings!

 

En ny termin och ett nytt Skvaderår har tagit sin början. Således är det dags för bröderna att återigen samlas kring sin Patron för att få skåda hans glans och perfektion. Ett nytt Skvaderår innebär även en omorganiserad brädgård och dess medlemmar är givfetvis mer än smickrade av att få en chans av Patron att få visa upp sina kunskaper. Måhända har vi en ekonomiskt kunnig Drefvkarl i år? Eller kanske en Stämplare som faktiskt kan stava? Det Patron dock tror att alla bröder så ivrigt undrar över är om årets Samlare skall kunna tillgodose Patrons och brödernas oändliga törst på dryck i alla dess former?

Således vill Patron bjuda in till idel nya debatter och diverse epitet-diskussioner. Måhända kan vi i år faktiskt enas om huruvida Br. Emléns grekiska sandaler faktiskt ÄR moderna eller inte? Eller kanske även utse en kommitté vars uppgift är att förse bröderna med humana tandförsäkringar?

I korthet:

Vad? Kallelse till årets första SkvaderSpel

När? 12 september, 18dk

Var? Strömholms sal å Norrlands Nation

Pris? 200 kr för invalda bröder, 150 kr för presumtiva.

Klädsel? Mörk kostym.

Sista anmälningsdag? 7 september 12.00.

 

Nästa aktivitet är Then Åhrliga Pubrundan som går av stapeln torsdagen den 18 september, samling 17.00 utanför Orvars krog på Norrlands nation. Detta är ett utmärkt tillfälle för dig som är ny att lära känna bröderna och Skvadern samt tävla om den åtråvärda Mentorströjan. Anmäl dig till prickaren för att få Nyhetsbrefven!

Varmt välkomna!