Patron är död! Länge leve Patron!

Under helgen den 4-6 juli hölls så Skvaderns SommarSpel 2014. Återigen har en Patron gått ur tiden i samband med detta SommarSpel för att lämna över Patronsskapet till en ny förmåga. SommarSpelet hölls detta år i den Upländska centralorten Uppsala vilken Patron håller som nummer två af städer i världen där Sundsvall gifvetvis är ohotad etta. Emellanåt måste emellertid Patron se öfver sina ägor äfven i Upland.

 

Med ett tillhåll hos Broder Drefvkarl samlades Bröder från alla tänkbara feriearbeten runt om i landet. Då Patron som alltid till SommarSpel beställer fint väder kunde bröderna tillsammans stå för en ordentlig grillfest som sedan skulle visa sig bli så pass beryktad att ortens damer gjorde bröderna sällskap.

 

Med en utflykt med frisbeegolf under eftermiddagen avslutades lördagen äntligen med att Patron öppnade Skvaderns SommarSpel 2014 på Norrlands nation. Ytterligare bröder hade till denna tidpunkt hittat till SommarSpelet.

Halvvägs in i Spelet fick så Patron en öppenbarelse. Tiden var nu inne. Patron kände sig färdig med detta och likt en fågelfenix fattar Patron eld för att låta Patron återfödas ur sin aska i en ny skepnad. Bröderna fick så sin Patron Rickard Hagman presenterad för sig och de få sekunder av anarki för över.

 

Med dessa ord vill undertecknad, Rådmannen Johan Nordin, tacka för ett fantastiskt Skvaderår som nu är till ända för min del men Skvadern lever vidare under Patrons vingar mot nya framgångar. Jag vill tacka alla som hjälpt och stöttat mig under mitt år och ett särskilt tack vill jag rikta till min brädgård för ett fantastiskt arbete.