Reccemottagning och LaserGame med A-laget

Bröder och Presumtiva!

Först och främst vill jag påminna om reccemottagningen på onsdag (5/2) Vi har fått i uppgift att tillsammans med Ypsilon duka inför middagen. Detta skall ske från kl 15 på onsdag! Till själva middagen kommer vi att behöva 2 st bordsvärdar. Under middagen håller vi SkvaderDam-möte på samma vis som i onsdags! Efter möte och middag följer så mässan där vi tillsammans ska träffa de nya reccerna och försöka rekrytera nya förmågor!

Alltså: Onsdag 5 februari, kl 15.00, dukning

kl. 18.00 SkvaderDam-möte

ca. kl. 20 mässa

 

Det är äfven dags att visa vart skåpet skall stå och visa angermännen hur obotligt värdelösa dessa är! Skvadern kommer att utmana angermannalaget på LaserSpel! Detta Spel är inte utformat likt en vanligt Spel dåvi kommer att ha angermän närvarande. LaserSpelet liknar istället det som pöbeln kallar LaserGame. En lek där man med ”lasergevär” utkämpar en hård kamp.

Vi har bokat en laserhall (Latitude-59) där vi kan spela denna typ av match mot och kanske i någon utsträckning med angermännen.

Som det sades på mötet under gårdagen kommer denna aktivitet att äga rum fredag den 7 februari kl. 18.00.

Äfven om Patron skulle vilja kalla alla sina bröder och undersåtar till denna aktivitet är detta ej möjligt då det enbart finns ett begränsat antal platser. Detta begränsade antal platser uppgår till 16 Skvadrar! Det gäller därför att anmäla sig så snart som möjligt och detta gör man till prickaren@skvadern.net.

Efter att Skvadern segrat kommer det att hållas en väldigt enkel måltid som är angermannamässig (dvs. pizza/kebab eller dyl) i Strömholms sal där kvällen fortsätter med ev. TV-spel och samkväm tillsammans med våra kusiner angermännen.

För att få delta måste man alltså anmäla sig snarast och sedan betala den nätta summan av 150 kr. I detta ingår ett laserspel och mat från en fastställd meny.

I korthet:

Vad: Lasergame med A-laget

Var: Latitude-59

När: Fredag 7 februari, 18.00

Pris: 150kr

Anmälan görs till prickaren@skvadern.net

 

Patron af Guds Nåde

Johan Nordin