Skvadern bjuder in till Pokerkväll

Bröder och Presumtiva ingentings!

Det är nu dags att plocka fram det bästa av pokerface! Patron bjuder härmed in Eder till en kväll där vi låter markerna flyga genom luften och sedlarna glida bröderna ur händerna. Patron talar gifvetvis om ett parti poker.

När: 11 oktober 18dk
Var: Lindrummet, Norrlands nation
Klädsel: Mörk kostym
Hur: Det kommer att spelas Texas Hold’em-turnering med en insats om 100 kr. Det finns sedan möjlighet att köpa in sig igen om förlust skulle uppstå tidigt under kvällen.

Har Du för avsikt att komma? Sänd då ett e-brefv till prickaren@skvadern.net, detta för att Patron enkelt ska kunna bilda en uppfattning om hur många stackars personer han skall behöva beröva på sina sista besparingar.