Patron kallar till InternatSpel

Sommaren har så sakteliga lidit mot dess slut och tiden har kommit för höstens första spel! Patron har under hela sommaren väntat på detta fantastiska ögonblick. Och då inte minst på den festmåltid som Broder Barkborre och Broder Pinnpojke noga planerat och under koncentrerade sessioner rigoröst förberett sig inför. Välinformerade Skvaderkällor från Moskva till Lundsberg dryftar även förväntansfullt ryktet huruvida broder Samlare har fört med sig något speciellt från hembygdens ljusa dalar. Bröderna kan även se fram emot en initial rapport över Skvaderns naturligtvis oklanderliga ekonomiska situation signerad Broder Drefvkarl.

Var: Norrlands nation, Discot

När: 20 september

Kostnad: 180 Riksdaler (150 för presumtiva)

Klädsel: Mörk kostym

Observera att Sista anmälningsdag är redan den 15 september och anmälan sker via e-brefv till prickaren@skvadern.net.