Kallelse till SommarSpel

Bäste bröder!

Ett fantastiskt år börjar lida mot sitt slut och snart är det sommarlov för de allra flesta. Under sommaren kommer många av oss att njuta av ledighet, sol, bad och många andra trefvliga aktiviteter. Sommaren är också ett tillfälle att besöka hembygden Medelpad, något som ni nu får möjlighet till genom SommarSpelet.

SommarSpelet kommer att avhållas helgen 12-14 juli i Sundsvall. Vi kommer att bo på Vandrarhemmet Gaffelbyn på Norra Berget, där det bland annat finns en Skvader av större mått att beskåda. Således kommer vi att känna oss väl hemmastadda. Om vi är tillräckligt många som åker från Uppsala kommer transport ske med automobil upp till Sundsvall runt fredag lunch och därefter tillbakaresa under söndagen. För att vi skall kunna ordna både boende och transport behöver vi veta hur många bröder och presumtiva som ämnar närvara på detta grandiosa SommarSpel. O.S.A därför senast den 30 juni.

Under vår vistelse i Sundsvall kommer vi att besöka platsen där den första Skvadern sköts, bedriva femkamp och Sillunch i Stämplarens stuga samt begå SommarSpel i värdig lokal.

I korthet:

Vad: SommarSpel 2013

Var: Hembygden (Sundsvall)

När: 12-14 juli

Kostnad: 500 kr (då ingår logi 2 nätter och transport till/från Uppsala samt Sillunch)

Anmälan sker senast 30 juni till Patron (patron@skvadern.net)

Patron af Guds Nåde

Eric Lennerth