Vårterminen är synonymt med SkvaderDam!

Bröder och presumtiva!

År 2013 är äntligen här och med det många spännande saker för den elegantaste föreningarna av dem alla, Skvadern. Med sin formidabla röst och sitt glada lynne underhöll Patron en stor skara gäster om nyårsaftonen. Bland de gladaste syntes Julian Assange, som äntligen har fått permanent uppehållstillstånd på Skvaderns kammare. Han även Patron för ett välformulerat brefv och Patron var inte sen att framhålla sin eminenta författarådra.

Framför oss ligger arbetet med SkvaderDam 2013. Om ni inte redan har bokat in den 16 mars så vill jag att ni gör detta så fort ni läser denna rad. Denna kväll kommer att bli en oförglömlig afton men inför den krävs mycket arbete. SkvaderDam blir vad vi alla gör det till. Jag ber därför alla bröder och presumtiva att reservera tid i sina kalendrar för arbetet med SkvaderDam. Som belöning för detta arbete kommer ni dels erhålla en fantastisk sexa men också en superb resa till det fagra ÖstEuropa.

Datum som speciellt bör reserveras är följande:

21 januari kl. 19.00 – Det första informationsmötet inför SkvaderDamarbetet 2013. Meddela om ni EJ kan närvara

25 januari – Spel samt avtackning av ÖverYpsan och välkomnande av nya ÖverYpsan

26 januari – 10 st skvadrar behövs för att arbeta på Birkarlarnas Rennethgasque. Vi får lika många tillbaka i utbyte från dem på SkvaderDam

2 mars  – 4-6 skvadrar behövs för att arbeta på A-lagets gasque Guschelov. Vi får lika många tillbaka i utbyte från dem på SkvaderDam.

11-17 mars – SkvaderDamveckan då vi kommer att arbeta med full intensitet mot lördagskvällen. Boka upp varje kväll under denna vecka. Det kommer som sagt att vara mödan värt.

5 april – SkvaderDamsexa för bröder, presumtiva och arbetare.

2-5 maj – Resedatum för den Åhrliga Kulturresan

Utöver detta händer det mycket mer med våra systerföreningar och broderföreningar. För full information och kalendarium så uppmanar jag er alla att besöka www.skvaderdam.net där även bilder från höstens evenemang finns upplagda.

Kallelser kommer att skickas ut inför varje arrangemang av den oduglige Prickaren, så håll koll i era mailkorgar.

Jag hoppas att ni har haft en fantastisk inledning på det nya året och om vi inte ses förr så ses vi den 21 januari kl. 19.00 i Wahlgrenska rummet på Norrlands nation. Både gamla och nya bröders närvaro uppskattas, presumtivas likaså.

Patron av Guds Nåde

Eric Lennerth