Patron kallar till TV-Spel

Bäste bröder och presumtiva ingentings!

En månad har gått sedan den i särklass bästa Pubrundan som Uppsala någonsin har skådat genomfördes (se inlägg nedan). Vidare har det hållits DragSPel å Norrlands nation, där både bröder och presumtiva fick komma till tals. Värt att nämna är brödera Björlin och Ottossons illegala försäljning av äcklig cider, Prickarens kafferunda och Stämplarens brefv till Julian Assange. Efterhänget på kammaren var en helt egen historia som bröder och presumtiva kan minnas tillbaka till (?) på egen hand. Det är med stolthet som jag ser tillbaka på den gångna månaden och mer kommer!

Den 19 oktober kommer det att hållas TV-Spel å Norrlands nation, mer information har utgått i kallelse från Prickaren. Har du inte fått ta del av denna information så skicka ett mail till prickaren (a) Skvadern.net. Underhållning utlovas! Särskilt intressant kommer det att bli när Rådmannen presenterar Skvaderns senaste förvärv av fastigheter i Portugal. Möjligen, men troligtvis inte, så kommer inval av presumtiva ingentings att ske.

Vidare vill Patron kalla till informationsmöte om SkvaderDam 2013, som kommer att gå av stapeln den 16 mars 2013. Själva mötet kommer att hållas å Norrlands nation den 24 oktober klockan 19.00. Detta är det absolut största som händer under hela året och det är av stor vikt att alla bröder och intresserade presumtiva är närvarande. Pinnpojken och Barkborren kommer att bjuda på fika.

 

Patron af Guds Nåde

Eric Lennerth