Mer info

För information om Skvadern och vår verksamhet, kontakta följande personer.


Patron – Alex Råberg
patron(a)skvadern.net
Kontakta Patron för alla frågor rörande Skvaderns verksamhet. Även SkvaderDam.

 


Prickaren – Arvid Puranen
prickaren(a)skvadern.net
Kontakta prickaren för frågor om Skvaderns kommande evenemang och möten.


Basen – Joel Hartman
basen(a)skvadern.net
Kontakta basen om Patron inte är tillgänglig.