Skvaderns Kalendarie

januari 24
 • GladiatorSpel
  - Lindrummet, Norrlands Nation

  Nobla krigare, förkämpar av Medelpad, Norrlands hjältar, arenans slaktare och även presumtiva!
  Lyssna noga till dessa ord! Vår Kejsare, Patron, har utnämnt att ett GladiatorSpel skall hållas för allmänhetens bästa så inte nationens damer tråkas till sin undergång av de andra föreningarna.
  Detta hedersfulla spektakel kommer utföras i Lindrummet i den mest nordliga av nationer när soluret passerat 18.

  En uppvärmning för skvadrar, oavsett social ställning, inför slakten dagen efter vid namn Birkarlarenneth. En afton för jämtländska slavar att få slåss för sin frihet om de, mot alla odds, kan överleva lejonen från Sundsvall, Skvadern, och om Patron tillåter!
  Denna afton har självklart ett inträde för att finansiera imperiets erövring av kontinenten, men denna summa är endast på en ynka 250 aureus. Legat Drefvkarl kommer självklart ansvara för inkassering av detta inträde och om det är någon broder som inte har tillräckligt till detta finns alltid möjligheten att bli galjonslav.
  Självklart kommer det finnas vin från de ädlaste druvor riket har någonsin producerat och mat som får gudarna att drägla. Låt frestaren garn leda den starkaste föreningen till framgångar i arenan, kammaren och i renneth!

  För att se till att det finns en plats på läktaren eller i arenan borde varje broder som tänker delta anmäla sig på https://forms.gle/dmBvnZW3bm9dvvUF8. Annars finns risken att det i stället för utsökt mat blir att brodern får bli lejonmat.

  Summa summarum för begåvningsreserven:
  Anmälan: https://forms.gle/dmBvnZW3bm9dvvUF8
  Tid: 18dk, 24 januari
  Plats: Lindrummet
  Klädsel: Mörk kostym
  Kostnad: 250kr

  Hell Patron, vår kejsare!
  Hälsningar från er senator, Prickaren  

  Läs mer