Skvaderns Kalendarie

oktober 26
 • Älggasken
  - Norrlands Nation, Västra Ågatan 14, 753 09 Uppsala, Sverige

  Läs mer

november 1
 • Samsittning med HJ
  - Discot (Norrlands Nation)

  Läs mer

november 3
 • Städdag #2
  - Norrlands Nation, Västra Ågatan 14, 753 09 Uppsala, Sverige

  Läs mer